Regulacja procesowa w TIA Portal – Poziom pierwszy (TIA-REG1)

Regulacja procesowa w TIA Portal – Poziom pierwszy (TIA-REG1) 1

Cel kursu: Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna ideę regulacji procesowej, pojęcia związane z regulacją oraz potrafi zaprojektować układ regulacji dla danego procesu Posiada wiedzę na temat regulatora dwupołożeniowego oraz PID, zna mocne i słabe strony obu rozwiązań Potrafi zaimplementować regulator dwupołożeniowy oraz wykorzystać go w praktyce Praktycznie wykorzystuje blok PID Compact, potrafi przygotować niezbędne sygnały […]